Medierelationer

Vill du synas med ditt varumärke i media? Vill du bli talesman för din bransch? Vill du nå ut med nyheter om dina produkter eller tjänster?  
Vi hjälper dig med dina medierelationer i precis den utsträckning du själv vill:
• Nyhetsinventering
• Pressmeddelanden, pressutskick, medialistor
• Pressmöten, pressresor, mediekontakter
• Medieträning i teori och praktik
Här kommer vår journalistbakgrund till reell nytta. Det är när vi tar på oss journalisthattarna och granskar din verksamhet ur ett medialt perspektiv vi kan hitta guldkornen som är värda att lyfta fram. Och vi vet hur de ska presenteras för att ge maximalt genomslag.