Utbildning

Har du resurser för att själv klara av mediehanteringen – men inte tillräcklig vana? Vi kan lära er att bli bättre på att kommunicera med medierna via t ex pressmeddelanden. Vi skräddarsyr teori och praktik efter era behov.
Har ni mediekontakter och vill känna er säkrare i intervjusituationer? Genom att träna på budskap och framförande ökar ni chanserna radikalt att nå ut på ett positivt sätt. Vi erbjuder budskaps- och medieträningar till såväl enskilda talespersoner som större grupper.
Har ni behov av att sprida mediekunskapen brett inom organisationen? Vi erbjuder föreläsningar för såväl inspiration som praktisk nytta i såväl korta som längre format.