Budskap

Förutsättningen för att kommunikationsinsatser ska lyckas är att budskapen är klara och tydliga. Så när väl chansen kommer – vad är det då du vill ha sagt? 
Innan du ger dig ut på den mediala arenan bör du vara klar över dina grundläggande budskap. Helst bör du också ha tränat dig i att framföra dem.
Det hela är väldigt logiskt: journalister kommer i allmänhet väl förberedda, pålästa och laddade till en intervju. Det bör du också göra.