Kriskommunikation

Vad gör du när krisen kommer?
När den tornar upp sig kan konsekvenserna för ett företag eller ett varumärke bli ödesdigra. Alldeles oavsett om den utlöses av en planerad åtgärd eller en oförutsedd händelse.
De flesta kriser går att klara av. Ofta är det inte krisen i sig som blir det största problemet – utan hanteringen av den. 
Med rätt kommunikationsinsatser kan skadan begränsas och ibland till och med vändas till något bra.
Den bästa behandlingen är en kombination av förebyggande beredskap och aktiva, snabba insatser.
Har du råd att inte investera i det?