Tjänster

Vi ger fullständig service inom området medierelationer. Vi trivs bäst när vi börjar på strategisk nivå, eftersom vår erfarenhet är att det gynnar resultatet. Men vi kan också hoppa på ett tåg i rullning när det behövs.

Vill du bygga ditt varumärke på redaktionell plats, forma en långsiktig strategi för din mediekommunikation eller få snabb, handfast hjälp med ett pressmeddelande? Kontakta oss. Vi lägger in rätt växel utifrån vad situationen kräver. Men ser du en kris torna upp sig finns bara ett tempo som fungerar: då ringer du oss direkt!