Vår filosofi

Vi tror bergfast på redaktionell närvaro som ett sätt att bygga eller stärka ett varumärke – och därigenom öka affärsnyttan för kunden.
Allt vi gör ska stärka våra kunders affärsmål. Att ödsla tid eller pengar på annat brukar vi avråda ifrån.
Men det kan bara ske på mediernas villkor. Vi vet vad journalister vill ha och vad som krävs för att en nyhet ska få ordentligt genomslag.
Affärslogiken och medielogiken är skilda världar. Vi vet av erfarenhet att det bästa vi kan göra för att stödja den förra är att anpassa oss till den senare.